Zarządzenie CWKS Resovia

 

Ważne Zarządzenia i inne Dokumenty

 

 

Decyzja z dnia 28.06.2018r o utworzeniu Centrum Kompetencji - Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Konsorcjum "Instytut Autostrada Technologii i innowacji" w Obszarze Tematycznym OT 7 - Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią

 

plik

 

Uchwała 14/359 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie: utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

 

plik

 

Zarządzenie nr Z.64.2012.2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

 

plik

 

Załącznik do Zarządzenia nr Z.64.2012.2013 z dnia 27 maja 2013 r. -  ZADANIA INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (ICOZE)

 

plik

 

Zarządzenie nr Z.14.2016.2017 w sprawie zmian w zarządzeniu Nr Z.64.2012.2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

 

plik

 

Decyzja o powołaniu składu Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

 

plik

 

Zatwierdzanie i treść Regulaminu Rady Programowej

 

plik

 

Sprawozdania z działalności

 

 

Sprawozdanie z działalności ICOZE za rok kalendarzowy 2014

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności ICOZE za rok kalendarzowy 2015

Sprawozdanie

Sprawozdanie z działalności ICOZE za rok kalendarzowy 2016

Sprawozdanie