Znalezione obrazy dla zapytania cele

Pole tekstowe: CELE CENTRUM KOMPETENCJI
INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM OŹE

 

 

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii działa jako Centrum Kompetencji w ramach Konsorcjum "Instytut Autostrada Technologii i innowacji" w Obszarze Tematycznym OT 7 - Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią.

IATI_zielone.jpg  Iati.pl

 

Zadaniem Centrum Kompetencji Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowo-badawczej, rozwojowej, wdrożeniowej, dydaktycznej i usługowej w zakresie odnawialnych źródeł energii. Do szczegółowych zadań ICOŹE należy przede wszystkim:

 

1.     Integracja i stymulacja działań z zakresu odnawialnych źródeł energii prowadzonych przez podstawowe jednostki UTP

2.     Reprezentowanie UTP w zewnętrznych krajowych i międzynarodowych środowiskach związanych z działalnością na rzecz odnawialnych źródeł energii

3.     Nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi z zakresu odnawialnych źródeł energii

4.     Inicjowanie, pozyskiwanie i realizacja krajowych i międzynarodowych interdyscyplinarnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych z zakresu odnawialnych źródeł energii, finansowanych ze środków budżetowych i pozabudżetowych, w tym ze środków Unii Europejskiej

5.     Pozyskiwanie i realizacja prac usługowych z zakresu odnawialnych źródeł energii

6.     Inicjowanie i realizacja interdyscyplinarnych form dydaktycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii

7.     Inicjowanie i prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu odnawialnych źródeł energii