Pole tekstowe: PROJEKTY 
INTERDYSCYPLINARNEGO CENTRUM OŹE

Projekty dydaktyczne UE:

 

Projekt pn.: Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - studia podyplomowe  i doradztwo dla firm (2014-2015) - www.ekostudia.utp.edu.pl

 

Projekt pn.: ZINTEGROWANE KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU INŻYNIERII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM (UTP) W BYDGOSZCZY (2015-2016) - www.studiaoze.utp.edu.pl

 

Projekt pn.: PROFESJONALNI SPECJALIŚCI OZE - kompleksowy program rozwoju studentów kierunku Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (2017-2020) - www.projektoze.utp.edu.pl

 

 

Projekty badawczo-rozwojowe UE

 

Projekt Europejski pt. „Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji. PKWiU 24.33”. (umowa nr UDA-POIG.01.04.00-04-001/09-00; UDA-POIG.04.01.00-04-001/09-00). Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 - 4.1. Czas trwania - 2011¸2015r.

 

Projekt Europejski nr POIR.02.01.00-00-0184/19 - Centrum Badawczo - Rozwojowe technologii ładowania pojazdów oraz gromadzenia, wykorzystania i dystrybucji energii elektrycznej - RAWICOM sp. z o.o. sp. kom. – Wartość 16,49 mln zł. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR. Czas trwania - 2020¸2023r.

 

Projekt Europejski POIR.02.01.00-00-0069/18 - Centrum Badawczo – Rozwojowe Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK - Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych Ekopark SA – Wartość 13,55 mln zł. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I. Działanie 2.1: „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR. Czas trwania - 2019¸2021r.

 

BADANIA, EKSPERTYZY DLA PRZEMYSŁU - w ramach WIM UTP w Bydgoszczy

 

1.     BZ-10/2010/WIM - „Opinia o innowacyjności technologicznej planowanej inwestycji w firmie VauPe sp. z o.o. ”

2.     BZ - 15/2012/WIM „Analiza efektywności wybranych rodzajów kolektorów solarnych w zależności  od warunków środowiskowych na potrzeby Spółdzielni Pracy „Inventus” w Bydgoszczy" (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego  w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” - VB/01/2011/07)

3.     BZ - 96/2012/WIM „Prace rozwojowe w zakresie opracowania i optymalizacji konstrukcji pelleciarki do wytwarzania pelletu (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” - VB/02/2012/25)

4.     BZ - 95/2012/WIM „Prace rozwojowe w zakresie optymalizacji procesu projektowania i montażu instalacji fotowoltaicznych" (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy” - VB/02/2012/28)

5.     BZ-118/2013/WIM „Opinia o innowacyjności konstrukcji brykieciarki do aglomeracji wiórów metalowych”

6.     BZ-155/2013/WIM - „Prace rozwojowe w zakresie wstępnej analizy technicznej możliwości inwestycji w Polsce w przepływowe instalacje Małych Elektrowni Wodnych”

7.     BZ-12/2014/WIM - „Opinia w przedmiocie zasadności zarzutów zawartych w opinii biegłego sądowego z dnia 30 grudnia 2013 odnoszącej się do instalacji solarnej w budynku mieszkalnym Państwa Kuna”

8.     BZ-79/2014/WIM - „Badania rozwojowe efektywności energetycznej hybrydowego (PV + PC) układu do podgrzewania wody użytkowej” (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy - VB/01/2014/173)

9.     BZ-121/2014/WIM - „Badania rozwojowe na rzecz zwiększenia efektywności cieplnej kolektora próżniowego marki PROJPRZEM EKO” (Realizowany w ramach „Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim Voucher badawczy - VB/03/2014/220)

10.  BZ-82/2015/WIM - Wykonanie badań typu B +R zgodnie z umową w ramach projektu pn. "Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim, działanie 5.1 "rozwój instytucji otoczenia biznesu" RPO woj. kuj.-pom. na lata 2007-2013 - Konkurs 3/FPK/2014 - Etap II - dla przedsięwzięcia realizowanego przez Prosument - Klaster Odnawialnych Źródeł Energii pt. „Opracowanie, testowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii”:

a)     Badania efektywności energetycznej i ekonomicznej w warunkach środowiskowych wybranych typów instalacji hybrydowych różnych źródeł OZE (PV + PC) wliczając w to opracowanie zasad projektowania i ich doboru

b)     Badania efektywności energetycznej i ekonomicznej w warunkach środowiskowych wybranych typów instalacji hybrydowych różnych źródeł OZE (PV + MEW) wliczając w to opracowanie zasad projektowania i ich doboru

c)     Badania efektywności energetycznej i ekonomicznej w warunkach środowiskowych wybranych typów instalacji hybrydowych różnych źródeł OZE (PV+PC+MEW) wliczając w to opracowanie zasad projektowania i ich doboru

d)     Badanie efektywności energetycznej i ekonomicznej różnych systemów podgrzewania wody użytkowej (FV, Fototermia i PC)

e)      Opracowanie dokumentacji technicznej i zbudowanie modelowego prototypu do badań mobilnej instalacji PV dla szkół zawodowych”;

f)       Opracowanie wytycznych projektowych w zakresie efektywnych systemów zrzutu ciepłą z instalacji solarnych

11.  BZ-153/2015/WIM - Opinia o innowacyjności technologii wytwarzania zasadniczej komory Akceleratora Procesów Biotechnologicznych, obejmującej spawanie wielkogabarytowych elementów wykonanych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4301

12.  BZ-154/2015/WIM - Opinia o innowacyjności produktu - Akcelerator Procesów Biotechnologicznych

13.  SZ-03/2015/WIM - Realizacja szkolenia pn. aspekty ekonomiczne w wybranych rodzajach instalacji OZE

14.  BZ-155/2015/WIM - Opinia o innowacyjności technologii proszkowego malowania części i wyrobów wielkogabarytowych firmy DOZAMECH

15.  BZ-156/2015/WIM - Opinia o innowacyjności przewoźnych suszarni do ziarna zbóż i kukurydzy do celów konsumpcyjnych zasilanych piecem na pellet o pojemności 16m3 i 31m3

16.  BZ-90/2016/WIM - Opinia o innowacyjności wdrożenia sposobu produkcji innowacyjnych rurek ciepła przez firmę PROJPRZEM EKO Sp. z o.o.

17.  BZ-114/2016/WIM - Innowacyjna technologia procesu produkcji paszowych preparatów mlekozastępczych, w oparciu o całkowicie zautomatyzowaną linię produkcyjną wraz z węzłem dokładnego dozowania

18.  BZ-115/2016/WIM - Opinia o innowacyjności technologii mycia samochodów z systemem odzysku wody opartym na oczyszczalni mechanicznej wykorzystującej zeolity i zasilanej instalacją PV

19.  BZ-144/2016/WIM - Opinia o innowacyjności technologii wykonywania odwiertów geologicznych za pomocą urządzenia wiertniczego o specjalnych parametrach pracy przez firmę PUH Hydrowoj Janusz Wojdyła

20.  SZ-12/2016/WIM - Przeprowadzenie szkolenia pn. Panele fotowoltaiczne w gospodarstwach rolnych w województwie zachodniopomorskim

21.  BZ-19/2016/WIM - Analiza sitowa próbek kawy

22.  BZ-22/2017/WIM - Opinia nt. innowacyjności planowanej inwestycji związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych Zakładu Lajkonik Snacks Sp. z o.o. w Skawinie

23.  BZ-72/2017/WIM - Przygotowanie recenzji opracowania książkowego pn. "Miasto Bydgoszcz dla ochrony klimatu"

24.  BZ-91/2017/CTT - Opinia nt. innowacyjności akumulatora energii cieplnej wykorzystującego  mieszaniny dwufazowe

25.  BZ-92/2017/WIM - Opinia nt. wdrożenia nowego procesu technologicznego w przedsiębiorstwie  ZAMER Zdzisław Żuromski sp. kom.

26.  BZ-97/2017/CTT - Opracowanie na temat analizy stopnia zużycia technicznego turbiny Kaplana TWW-1550 będącej własnością Mewat Sp. z o.o.

27.  BZ-31/2018/WIM - Opinia nt. innowacyjności wykorzystania infrastruktury autobusów elektrycznych i dronów w procesie dydaktycznym z zakresu ruchy drogowego oraz ekologii

28.  BZ-41/2018/WIM - Opinia o innowacyjności w zakresie zastosowania innowacyjnych technologii związanych z komorą  normobaryczną   w nowym  centrum rehabilitacyjno-wypoczynkowym

29.  BZ-048/2018/CTT - Audyt naukowo-techniczny dokumentacji projektowej inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rynarzewie"

30.  BZ-049/2018/WIM - Badania na rzecz budowy nowej ładowarki dla pojazdów elektrycznych firmy RAWICOM Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

31.  BZ-055/2018/WIM - Opinia nt. innowacyjnej formy szkolenia zawodowego dedykowanego dla operatorów maszyn CNC do obróbki metali 

32.  BZ-079/2018/WIM - Opinia nt. innowacyjnego produktu w postaci piany poliuretanowej stosowanej w termomodernizacji

33.  BZ-080/2018/WIM - Opinia nt. innowacyjnego produktu w postaci  pianek polietylenowych o grubości 220 mm, przycinanych na wymiar, według zapotrzebowania klienta

34.  BZ-087/2018/WIM - Weryfikacja i wybór optymalnego płynu roboczego na potrzeby bezawaryjnej i efektywnej pracy  próżniowych rurowych kolektorów słonecznych

35.  BZ-089/2018/WIM - Badania i wdrożenie nowej grupy pompowej dla kolektorów słonecznych wodnych produkcji EKOPARK S.A.

36.  BZ-105/2018/WIM - Wykonanie opinii o innowacyjności produktu - kabina do testowania elektronarzędzi - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „PROTON” S.C. B. Sokołowski A. Kamiński

37.  BZ-141/2018/WIM - Wykonanie opinii o innowacyjności Systemu informatycznego LiteWMS do zarządzania procesami magazynowymi firmy Logsoft

38.  BZ-145/2018/WIM - Wykonanie opinii o innowacyjności opinii o innowacyjności produktu suszarni do ziarna zbóż i kukurydzy do celów konsumpcyjnych zasilaną piecem na pellet o pojemności 16m3 i 31m3 i procesu jego wytwarzania w technologii proszkowego malowania części i wyrobów wielkogabarytowych firmy DOZAMECH

39.  BZ-159/2018/WIMWykonanie opinii o innowacyjności produktowej mobilnego urządzenia wentylacyjno-chłodniczego do przechowania warzyw w  szczególności ziemniaków

40.  BZ-219/2018/WIM - Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji pierścieni stalowych

41.  BZ-231/2018/WIM – Badania na rzecz opracowania i wykonania prototypu stacji ładowania prądu przemiennego

42.  BZ-232/2018/WIM - Wykonanie opinii o innowacyjności produktowej komory normobarycznej  firmy Ekonstal

43.  BZ-237/2018/WIM - Opinia o innowacyjności procesu produkcji kosmetyków naturalnych w opakowaniach szklanych

44.  BZ-254/2018/WIM - Wykonanie opinii o innowacyjności autorskiej usługi badania wietrzności przez firmę Lucrativeproject

45.  BZ-001/2019/WIM - Opinia o innowacyjności procesowej - Zastosowanie przecinarki wodnej do cięcia strumieniem wody materiałów magnetycznych oraz jarzm pod obwody magnetyczne w procesie produkcji separatorów magnetycznych

46.  BZ-005/2019/WIM - Wykonanie opinii o innowacyjności usługi badania instalacji fotowoltaicznych

47.  O-024/2019/WIM - Opinia o innowacyjności procesowej o zastosowaniu w produkcji wyrobów poliestrowych oraz wyrobów z PC/ABS robota przemysłowego

48.  O-025/2019/WIM - Innowacyjna usługa mobilnego projektowania aranżacji wnętrz

49.  O-026/2019/WIM - Opinia o innowacyjności wdrożenia innowacji procesowej polegającej na zastosowaniu CNC w produkcji wyrobów akrylowych

50.  O-030/2019/WIM - Wprowadzenie nowego procesu produkcji wyrobów meblarskich dla zamówień indywidualnych poprzez zastosowanie rozwiązań informatycznych wprowadzających nowe algorytmy optymalizujące proces realizacji zlecenia na wielu etapach

51.  O-031/2019/WIM - Opinia o innowacyjności procesowej polegająca na zastosowaniu nowej technologii produkcji zbiorników z blachy zez dolnego szwu

52.  O-032/2019/WIM - Platforma webowa integrująca deweloperów, dostawców i użytkowników (nabywców mieszkań)

53.  O-034/2019/WIM - Opinia powdrożeniowa o innowacyjności typoszeregu hybrydowych turbin wiatrowych w układzie szeregowym o osi poziomej

54.  O-060/2019/WIM - Opinia o innowacyjności wdrożenia innowacji produktowej w oparciu o nowe standardy technologii zabezpieczeń systemów cyfrowych w studio animacji i produkcji efektów VFX (visual effects) oraz ich wdrożeniu w firmie Cool Pics Sebastian Siębor

55.  BZ-103/2019/WIM - Badania wstępne innowacyjnej technologii produkcji korpusów stalowych wstępnie naprężanych

56.  O-063/2019/WIM - Opinia o innowacyjności produktowej desek podłogowych z nowym łączem bezklejowym typu UNIPUSH firmy Diamett Flooring Nathalie Wyskiel

57.  OBZ-84/2019/WIM - Innowacyjny modułowy wózek transportowy

58.  OBZ-97/2019/WIM - Nowa kompleksowa usługa badawczo-rozwojowa firmy Leszek Wesołowski Consulting Projektów i Procesów

59.  BZ-147/2019/CTT - Ekspertyza - wydanie opinii na temat pracy drukarki 3D LUMEX AVANCE-60

60.  BZ-22/2020/WIM - Badanie i wykonanie prototypu sterownika do zasilania odbiorników liniowych

61.  BZ-136/2020/WIM - Wykonanie ekspertyzy naukowej w zakresie potwierdzenia innowacyjności poprzez analizę obszaru środków trwałych w projekcie pn. "Wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w PPHU "POLIMAT" Roman Brejecki"

62.  OBZ-8/2020/WIM - Innowacyjny system magazynowy średniej skali z oryginalnym układem zarządzania, oświetlenia i zasilania przez mikroinstalacje OZE

63.  OBZ-10/2020/WIM - Innowacyjny system magazynowy średniej skali z oryginalnym układem zarządzania

64.  OBZ-14/2020/WIM - Opinia o innowacyjności procesowej produkcji kosmetyków naturalnych w opakowaniach szklanych w firmie Domowy Kosmetyk

65.  OBZ-16/2020/WIM - Opinia o innowacyjności kotła Perkun 16 z automatycznym podawaniem paliwa

66.  OBZ-19/2020/WIM - Opinia powdrożeniowa nt. zrealizowanej inwestycji związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnych Zakładu Lajkonik Snacks Sp. z o.o. w Skawnie

67.  BZ-150/2020/WIM - Badania wstępne innowacyjnej technologii magazynu i procesów magazynowych w pełni zautomatyzowanych i zrobotyzowanych

68.  BZ-26/2021/WIM - Analiza czynników wpływających na jakość produktów podczas wykorzystania technologii termoformowania do produkcji opakowań z pulpy papierowej