CENTRUM KOMPETENCJI

 

logo1

 

IATI_zielone.jpg

Iati.pl

Interdyscyplinarne Centrum Odnawialnych Źródeł Energii działa jako Centrum Kompetencji w ramach Konsorcjum "Instytut Autostrada Technologii i innowacji" w Obszarze Tematycznym OT 7 - Energia, technologie kogeneracji i racjonalizacji gospodarowania energią